De Tercal pompschakelaars besparen energie.
Uw vloerverwarmingspomp draait standaard 24 uur per dag en 7 dagen per week, door het toepassen van de Tercal pompschakelaar zal pomp tot wel 70% per jaar minder kunnen draaien.
Dit levert een energie besparing op, die op kan lopen tot wel € 90,00 per jaar.
Uw verdient uw aankoop bedrag dus het eerste jaar direct al terug.
Toepassing van de pompschakelaar zorgt dus voor besparing van elektrische energie.

De werking van de pompschakelaar ( optimizer )
Wanneer er door de CV ketel geen warm water wordt geleverd (lager dan de ingestelde temperatuur) , zal de circulatiepomp van de vloerverwarming uitgeschakeld worden, bij een hogere aanvoer temperatuur wordt deze weer ingeschakeld.

Voorkom het vastlopen van uw circulatiepomp.
Buiten het stookseizoen zorgt de pompschakelaar ervoor dat iedere 14 dagen de pomp ca. 1 minuut wordt ingeschakeld, hierdoor voorkomt men het vastlopen van de pomp.

Extra besparing tijdens het stookseizoen.
Bovendien is er nog een aanzienlijke energie besparing ten opzichte van een doorlopende circulatiepomp bij een uitgeschakelde ketel.
Wanneer de CV ketel wordt uitgeschakeld of een te lage temperatuur levert, zal bij een draaiende circulatiepomp van het vloerverwarmingssysteem warmte worden onttrokken aan de vloer, de thermostaatkraan van het vloerverwarmingssysteem staat in dit geval immers open.
Het kost dus extra energie de onttrokken warmte aan de vloer weer te herstellen, men heeft dan weer te maken met een nieuwe opwarmcyclus.

Tijd vertraging.
Alle type Tercal pompschakelaars kennen geen tijd vertraging!
Dit in tegen stelling tot andere exemplaren die verkrijgbaar zijn, deze hebben een tijd vertraging waardoor er regelmatig één of meerdere inschakel momenten worden overgeslagen dit komt niet ten goede van uw regeling.

Langere levensduur van de pomp.
Doordat de pomp nu niet meer 24 uur per dag hoeft te draaien, zal deze een langere levenduur krijgen.